Välkomna på årsmötet i morgon tisdag 27 mars!

Publicerad 2018-03-08 14:01
Md klubba1  1
Tisdag 27 mars kl 18:00 är alla medlemmar välkomna till Mölndals AIK Sportcamp (Idrottsvägen 13, Mölndal). Där bjuds det på årsmöteshandlingar, prisutdelningar och lättare förtäring. Klicka er vidare för att se årsmötes-agendan samt valberedningens förslag inför årsmötet.

Agenda Mölndals AIK årsmöte 27 mars 2018

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

för det se­naste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senast

verk­samhets-/räkenskapsåret.

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner:

13. Val av:

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

c) en revisor jämte minst en suppleant för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;

d) tre stycken ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

14. Övriga frågor.

15. Mötets avslutande.

Md md arra
Md maik indoor logo
Md logotyp rgb mo lndalsaik
Skyisthelimit
Md logo gbg black
Md md sam
Md wiberger
Md kakservice
Md lanteam dokument
Md intersport.logo.2.
Md idrottens bingo bild1
Md canon logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub