Gamla MAIK:are

Välkomna till Gamla MAIK:are

Mölndals AIK bildades den 12 mars 1956 vid ett möte, där kamraterna som 1951 startat KFUM:s Idrottsavdelning nu ville forma en renodlad friidrottsklubb. Där fanns bl.a. eldsjälarna Lennart Strömberg, Gunnar Kanthe, Bertil Lindkvist, Gunnar Anderberg, Lennart Börjesson och Sture Ejnell. Tidigt fanns också Valdur Polding och Erland Larsson med, liksom den förste Bragdpokalvinnaren Kenneth Lundblad.

Mölndals AIK blev en framgångsrik friidrottsklubb och under åren har många ungdomar fostrats i den välkända klubbdräkten – som från början var helblå!

Många har fortsatt som ledare, men för många tog också tiden i Mölndals AIK slut, när idrottskarriären var över. Detta blev uppenbart för en del av oss, när vi tillsammans tog avsked av vår mångårige ordförande Lennart Strömberg vid hans begravning i Mölndals Kyrka på hösten 1991. Vi hade levt tillsammans under ett antal intensiva idrottsår på 1970-talet och sedan kanske inte setts på 20 år.

Det var början på Gamla MAIK:are, som under våren 1992 bildade en sektion inom Mölndals AIK. Initiativet kom från Gunnar Kanthe, som ingick i den första styrelsen tillsammans med Astrid och Monika Strömberg, Gunnel Andersson, Seymor Ullberg, Kenneth Lundblad och Bo Magnusson/Ridderbjelke.

I Stadgarna står följande:

Gamla MAIK:ares uppgift skall vara att skapa förutsättningar för att behålla klubbkänslan bland medlemmar i Mölndals AIK, då den aktiva tränings/tävlings/ledare-tiden upphör, samt att stödja Mölndals AIK:s verksamhet.

Styrelsen kan också godkänna icke tidigare medlemmar i Mölndals AIK som medlemmar i Gamla MAIK:are, som en särskild och sällsynt utmärkelse av förtjänta intresserade.


Under åren har gemenskapen stärkts genom olika studiebesök, utflykter, resor och föredrag men framförallt genom frivilliga arbetsinsatser inför Göteborgsvarvet. Detta arbete har gett oss möjlighet att stödja Mölndals AIK:s ungdomsverksamhet genom att årligen dela ut stipendier till ungdomar, framgångsrika på banan eller i kamratgänget.


Intäkterna från arbetet med Göteborgsvarvet har också bidragit till att vi har kunnat ge Mölndals AIK ytterligare bidrag:
50 000 kr år 2006, då klubben fyllde 50 år, 100 000 kr år 2014 vid färdigställandet av den nya klubbanläggningen på Åby, 60.000 kr år 2016 då klubben fyllde 60 år, 33.000 kr år 2024 till ett nytt löpband
Det har känts oerhört bra att på det viset stödja den verksamhet, som gett oss medlemmar i Gamla MAIK:are så mycket glädje under årens lopp!


Vi hoppas ha möjlighet att utöva dessa arbetsinsatser även framöver och vill inte slå oss till ro. Vi välkomnar därför nya medlemmar i vår sektion, som för en ringa medlemsavgift och med en arbetsinsats efter förmåga vill vara med oss i vår strävan att vara till nytta för Mölndals AIK.


Så här såg några Gamla MAIK:are ut, när de fortfarande var Unga MAIK:are!
Bilden är från en träningskväll i Kvarnbyskolans gymnastiksal 1960.

Gunnar Kanthe – Olli Turppa, Bo Magnusson - - - Kjell Berndtsson, Hasse Hagberg
Lars Berndtsson, Gunnar Söderberg, Lars Kärrstrand, Benny Johansson, Kenneth Lundblad,
Ola Ahlberg, Krister Pettersson, Seymor Ullberg, - Lars Philip, Stig Lindau

Lennart Nilsson, Bertil Johansson, - - Lennart Eliasson, Raimond Engberg

Md gamlamaikare logo stor
Md friidrottsstatistik logo
Md md arra
Md maik indoor logo
Skyisthelimit
Logo gbg black
Md md sam
Md sundstrom logo tab
Md kakservice
Md 12wiberger logo
Md 12gfif logga1
Md intersport.logo.2.
Md idrottens bingo bild1
Md roster athletics
Md h5 logga
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub