Document22

Vision & Värdegrund

Vision

Mölndals AIK (nedan kallad MAIK) skall genom att bedriva friidrott på ungdoms-, junior- och seniornivå, utbilda friidrottare och vara en av landets fem främsta friidrottsklubbar med återkommande deltagare vid internationella mästerskap samt bidra till sina medlemmars fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.


Värdegrund

  • MAIK vill ge alla som önskar, möjlighet att träna friidrott utifrån sina förutsättningar och ambitioner.
  • MAIK vill ge dom som satsar på att bli så bra som möjligt, förutsättningar att nå dessa mål.
  • MAIK vill uppnå målen genom att erbjuda friidrottsträning under kompetent ledning och där det finns stort utrymme för glädje och lek.
  • MAIK vill att all idrottslig framgång skall uppnås genom rent spel och tar avstånd från all form av doping och annat fusk.
  • MAIK vill att alla medlemmar även skall utvecklas som människor och tar avstånd från all form av kränkande behandling.

Trygg i Maik

Gällande missförhållanden, trakasserier och övergrepp

Med anledning av de avslöjanden om sexuella övergrepp inom friidrotten som framkommit under våren 2011 genom Patrik Sjöbergs boksläpp, har Mölndals AIK behandlat frågan om trakasserier och övergrepp på styrelsenivå.

Mölndals AIK:s styrelse tar helt och fullt avstånd från alla former av missförhållanden, trakasserier och övergrepp.

Styrelsen ställer sig därmed också bakom det policydokument som Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram och som benämns "Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten".
Se hela policydokumentet på www.rf.se

Se även artikeln om "Föräldrartelefon vill nå idrottsföräldrar"

Föräldrartelefonen
020-786 786
Föräldrarmejlen

foraldrar@rb.se

För att i möjligaste mån undvika missförhållanden i våra träningsgrupper strävar Mölndals AIK efter att i varje träningsgrupp ha fler än en ledare. Aktiva skall genom detta förfarande inte känna en beroendeställning till endast en person inom klubben.

Om du upplever eller misstänker något som helst missförhållande i vår verksamhet uppmanar vi dig att kontakta anställd personal och/eller valfri representant inom Mölndals AIK:s styrelse om detta.

/Styrelsen

Md md arra
Md maik indoor logo
Md logotyp rgb mo lndalsaik
Md logo gbg black
Skyisthelimit
Md md sam
Md canon logo
Md idrottens bingo bild1
Md intersport.logo.2.
Md kakservice
Md wiberger
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub