Vision, Mål & Värdegrund

Vision

Mölndals AIK (nedan kallad MAIK) skall genom att bedriva friidrott på ungdoms-, junior- och seniornivå, utveckla friidrottare och vara en av landets främsta friidrottsklubbar, samt bidra till sina medlemmars fysiska, psykiska hälsa och sociala välbefinnande.

Mål

  • MAIK skall erbjuda så många som möjligt chans att träna friidrott utifrån sina förutsättningar och ambitioner.
  • MAIK skall erbjuda friidrottsträning under kompetent ledning och där det finns stort utrymme för glädje i både träning och tävling.
  • MAIK skall ha återkommande deltagare vid internationella junior- och seniormästerskap.
  • MAIK skall ge de som satsar mot både nationella och internationella mästerskap förutsättningar att nå sina mål.
  • MAIK skall ha en ekonomi i balans som säkerställer långsiktig överlevnad.

Värdegrund

  • Hos MAIK skall all idrottslig framgång uppnås genom rena prestationer och sportsligt uppträdande och tar därmed avstånd från all form av dopning och annat fusk.
  • MAIK vill att alla medlemmar även skall utvecklas som människor.
  • MAIK tar avstånd från all form av kränkande behandling.
  • I MAIK skall demokrati och delaktighet råda och utövas jämställt

Trygg i Maik

Missförhållanden, trakasserier och övergrepp

Mölndals AIK:s styrelse tar helt och fullt avstånd från alla former av missförhållanden, trakasserier och övergrepp.

Styrelsen ställer sig därmed också bakom det policydokument som Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram och som benämns "Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten".
Se hela policydokumentet på www.rf.se

Se även artikeln om "Föräldrartelefon vill nå idrottsföräldrar"

Föräldrartelefonen
020-786 786
Föräldrarmejlen

foraldrar@rb.se

För att i möjligaste mån undvika missförhållanden i våra träningsgrupper strävar Mölndals AIK efter att i varje träningsgrupp ha flera ledare som tillsammans ansvarar för respektive träningsgrupp. Aktiva skall genom detta förfarande inte känna en beroendeställning till endast en person inom klubben.

Om du upplever eller misstänker något som helst missförhållande i vår verksamhet uppmanar vi dig att kontakta anställd personal och/eller valfri representant inom Mölndals AIK:s styrelse om detta.

/Styrelsen

Md friidrottsstatistik logo
Md md arra
Md maik indoor logo
Skyisthelimit
Logo gbg black
Md md sam
Md sundstrom logo tab
Md kakservice
Md 12wiberger logo
Md 12gfif logga1
Md intersport.logo.2.
Md idrottens bingo bild1
Md roster athletics
Md h5 logga
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub