Personporträtt

PERSONPORTRÄTT STEFAN RÖNNÄS

Hej Stefan! I år har utomhussäsongen kunnat genomföras helt utan pandemirestriktioner. Vad har varit höjdpunkterna för ungdomsverksamheten i år och vilka utmaningar brottas vi med?

Svar: 2022 har känts som ett enda ÄNTLIGEN då vi har kunnat komma tillbaka som klubb till vår ordinarie verksamhet. Att vi kunnat återgå till den normala tränings- och tävlingsverksamheten har varit mer än välkommet. Det jag framför allt tar med mig, är den positiva känslan av att vi har kunnat få träffas och vara tillsammans igen utan vare sig några konstruerade zonindelningar eller antalsbegränsningar, avstånd eller annat när vi tränat. Den främsta utmaningen vi står inför är att "sätta tävlingskulturen" igen till den nivå vi var på innan pandemin. För några årgångar har vi tappat lite när det kommer till viljan att våga ställa upp på tävling. Ett faktum vi är långtifrån ensamma om och många andra klubbar vittnar om än större problem där ibland hela årgångar och grupper fallit ifrån. Jag tror det kommer ta 1 - 2 år att helt komma tillbaka, men ser att vi nu är på rätt väg.

Under sommaren genomförde klubben tävlingen MAIK Outdoor för första gången. Hur gick det?

Svar: Vi är mycket nöjda med den tävlingen och som kom att bli viktig framförallt för klubbens egna ungdomar och i synnerhet där för många som inte tävlat så mycket innan eller kanske rent av inte alls? Vi hade också extremt tur med vädret, så uppfattningen var att den där riktigt goa arenatävlingskänslan infann sig. Att starta upp en ny tävling i en redan späckad tävlingskalender är inte det lättaste, när vi ser till att få dit många tävlande. På så sätt blev inte MAIK Outdoor någon tävling som vi gjorde någon större ekonomisk vinst på, utan ska ses som något vi arrangerade för att "blåsa liv i vår egen tävlingskultur på ungdomssidan efter pandemin".

Vid sommarens friidrottsskola deltog närmare 200 barn. Vad är utmaningarna med att genomföra friidrottsskolan på bästa sätt?

Svar: Friidrottsskolan är öppen får åldrarna 9 - 13 år och är en perfekt prova på aktivitet under sommarlovet, för att på sätt ha en vettig sysselsättning samtidigt som man som ung ges chansen att få testa på om friidrott är vad man tänkt sig. Utmaningarna som man ställs för som arrangör av denna typen av prova på aktivitet är att hinna möta och se alla barnen, så att ALLA får med sig en positiv känsla och en stolthet av ha klarat av att ta sig igenom alla nya grenar och övrig träning man fått genomföra under aktivitetsveckan. Vidare ligger alltid en utmaning i att kunna hantera alla olika nivåer rent utvecklingsmässigt. Av den anledningen har vi alltid två olika tider och grupper och där indelningen görs 9 år respektive 10 - 13 år. Just för de allra yngsta är det extra viktigt att de erbjuds en lugn inlärningsmiljö och ett sammanhang av trygghet och gemenskap.

Bland annat har ju klubben, tack vare en anonym givare, kunnat genomföra ett hemmaläger i slutet av sommaren för ungdomar födda åren 2005–2009. Vad tar du med dig från den upplevelsen?

Svar: Inför donationen, resonerade jag och bidragsgivaren om vad som är verkligen viktigt. Hen nappade då på mitt förslag om att kunna återstarta Hemmaträningslägret (som legat nere under pandemiåren) och göra något extra bra av det. Att kunna erbjuda elitaktiva i klubben som tränare, kunna köpa in god och näringsriktig mat, fika mm såg vi som några viktiga pusselbitar. Närmare 40 aktiva deltog och som även kunde få se EM i Friidrott på storbild mellan sina träningspass. Vi kommer absolut att genomföra ett motsvarande läger under sommaren 2023. Bland tränarna fanns även Erica Johansson. Det är nog inte alla sommarläger i friidrott som har med en svensk rekordhållerska som tränare, hon betydde extra mycket för den veckan.

Hur tycker du att starten på höstträningen har gått för våra ungdomar?

Svar: Under september och oktober har nu alla våra ungdomsgrupper kommit igång inne (f.f.a. i Friidrottens Hus) och som tack vare banomläggning och vissa andra förbättringar inför inomussäsongen 2022-2023, erbjuder en mycket bra träningsmiljö. Det känns överlag som att vi kommit igång på rätt sätt och har fart och hög intensitet på passen. I sammanhanget måste jag även lyfta MAIK Sportcamp och Träningshallens möjligheter sett till ett eget gym för klubbens aktiva. Där är vi som klubb oerhört priviligierade!

Stort tack Stefan för att vi har fått prata lite med dig och varmt lycka till med all verksamhet under hösten

Md friidrottsstatistik logo
Md h5 logga
Md md arra
Skyisthelimit
Logo gbg black
Md maik indoor logo
Md md sam
Md wiberger
Md kakservice
Md molndalenergi logo
Md intersport.logo.2.
Md idrottens bingo bild1
Md canon logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub