Personporträtt kansliet

PERSONPORTRÄTT STEFAN RÖNNÄS

Hej Stefan! I år har utomhussäsongen kunnat genomföras helt utan pandemirestriktioner. Vad har varit höjdpunkterna för ungdomsverksamheten i år och vilka utmaningar brottas vi med?

Svar: 2022 har känts som ett enda ÄNTLIGEN då vi har kunnat komma tillbaka som klubb till vår ordinarie verksamhet. Att vi kunnat återgå till den normala tränings- och tävlingsverksamheten har varit mer än välkommet. Det jag framför allt tar med mig, är den positiva känslan av att vi har kunnat få träffas och vara tillsammans igen utan vare sig några konstruerade zonindelningar eller antalsbegränsningar, avstånd eller annat när vi tränat. Den främsta utmaningen vi står inför är att "sätta tävlingskulturen" igen till den nivå vi var på innan pandemin. För några årgångar har vi tappat lite när det kommer till viljan att våga ställa upp på tävling. Ett faktum vi är långtifrån ensamma om och många andra klubbar vittnar om än större problem där ibland hela årgångar och grupper fallit ifrån. Jag tror det kommer ta 1 - 2 år att helt komma tillbaka, men ser att vi nu är på rätt väg.

Under sommaren genomförde klubben tävlingen MAIK Outdoor för första gången. Hur gick det?

Svar: Vi är mycket nöjda med den tävlingen och som kom att bli viktig framförallt för klubbens egna ungdomar och i synnerhet där för många som inte tävlat så mycket innan eller kanske rent av inte alls? Vi hade också extremt tur med vädret, så uppfattningen var att den där riktigt goa arenatävlingskänslan infann sig. Att starta upp en ny tävling i en redan späckad tävlingskalender är inte det lättaste, när vi ser till att få dit många tävlande. På så sätt blev inte MAIK Outdoor någon tävling som vi gjorde någon större ekonomisk vinst på, utan ska ses som något vi arrangerade för att "blåsa liv i vår egen tävlingskultur på ungdomssidan efter pandemin".

Vid sommarens friidrottsskola deltog närmare 200 barn. Vad är utmaningarna med att genomföra friidrottsskolan på bästa sätt?

Svar: Friidrottsskolan är öppen får åldrarna 9 - 13 år och är en perfekt prova på aktivitet under sommarlovet, för att på sätt ha en vettig sysselsättning samtidigt som man som ung ges chansen att få testa på om friidrott är vad man tänkt sig. Utmaningarna som man ställs för som arrangör av denna typen av prova på aktivitet är att hinna möta och se alla barnen, så att ALLA får med sig en positiv känsla och en stolthet av ha klarat av att ta sig igenom alla nya grenar och övrig träning man fått genomföra under aktivitetsveckan. Vidare ligger alltid en utmaning i att kunna hantera alla olika nivåer rent utvecklingsmässigt. Av den anledningen har vi alltid två olika tider och grupper och där indelningen görs 9 år respektive 10 - 13 år. Just för de allra yngsta är det extra viktigt att de erbjuds en lugn inlärningsmiljö och ett sammanhang av trygghet och gemenskap.

Bland annat har ju klubben, tack vare en anonym givare, kunnat genomföra ett hemmaläger i slutet av sommaren för ungdomar födda åren 2005–2009. Vad tar du med dig från den upplevelsen?

Svar: Inför donationen, resonerade jag och bidragsgivaren om vad som är verkligen viktigt. Hen nappade då på mitt förslag om att kunna återstarta Hemmaträningslägret (som legat nere under pandemiåren) och göra något extra bra av det. Att kunna erbjuda elitaktiva i klubben som tränare, kunna köpa in god och näringsriktig mat, fika mm såg vi som några viktiga pusselbitar. Närmare 40 aktiva deltog och som även kunde få se EM i Friidrott på storbild mellan sina träningspass. Vi kommer absolut att genomföra ett motsvarande läger under sommaren 2023. Bland tränarna fanns även Erica Johansson. Det är nog inte alla sommarläger i friidrott som har med en svensk rekordhållerska som tränare, hon betydde extra mycket för den veckan.

Hur tycker du att starten på höstträningen har gått för våra ungdomar?

Svar: Under september och oktober har nu alla våra ungdomsgrupper kommit igång inne (f.f.a. i Friidrottens Hus) och som tack vare banomläggning och vissa andra förbättringar inför inomussäsongen 2022-2023, erbjuder en mycket bra träningsmiljö. Det känns överlag som att vi kommit igång på rätt sätt och har fart och hög intensitet på passen. I sammanhanget måste jag även lyfta MAIK Sportcamp och Träningshallens möjligheter sett till ett eget gym för klubbens aktiva. Där är vi som klubb oerhört priviligierade!

Stort tack Stefan för att vi har fått prata lite med dig och varmt lycka till med all verksamhet under hösten

Ann-Marie Ekengren


PERSONPORTRÄTT EMIL PREDAN
Emil Predan är ansvarig för klubbens elitverksamhet och är dessutom elittränare i hopp. Emil har varit anställd i klubben sedan 2009. Numera är han anställd på halvtid av klubben och den andra halvtiden arbetar han på Friidrottsgymnasiet i Göteborg. Emil är känd för att ha en omfattande dokumentation kring de aktivas såväl planerade som genomförda träning och många har visat intresse för hans träningsupplägg. Under unga år hade Emil en egen framgångsrik friidrottskarriär, men när skador satte stopp för den egna karriären övergick Emil till tränarrollen. Idag håller sig Emil i form genom framförallt löpträning. Kanske har du till och med sett honom springandes ute med barnvagnen? Emil ska få chansen att berätta lite mer sitt arbete och vad han ser som kommande utmaningar för klubben.

Hej Emil! Vad skulle du vilja beskriva som höjdpunkterna för våra elitaktiva i år?
I år har vi fått uppleva många höjdpunkter för våra elitaktiva. Det känns väldigt skönt att vi är tillbaka på samma nivå, eller kanske till och med på en lite högre nivå, än vi hade före pandemin.

Det jag särskilt skulle vilja lyfta fram är att våra herrar gjorde en så pass fin insats i kvalet i Lag-SM att de direktkvalificerade sig till finalen i Lag-SM som äger rum sommaren 2023, att vi tog tre medaljer på SM i Norrköping och att vi hade hela åtta deltagare uttagna till Finnkampen (4 seniorer och 4 ungdomar). Det finns såklart också många individuella prestationer som varit mycket glädjande för oss i klubben, alltifrån det sensationella SM-guldet på 100m häck av Hanna Palmqvist till att det var en MAIKare som var den enda nya svenska 2-metershopparen i år i form av Philip Bayer som jobbat hårt och länge med sin träning. Det är många som har höjt sig och det är väldigt roligt, så klart.


Hur skulle du beskriva din egen roll som tränare? Går det att sammanfatta din träningsfilosofi i några meningar?
Vissa tränar du under hela deras friidrottskarriär och andra tar du över när de är seniorer. Men oavsett vilket så tror jag att det är oerhört viktigt att utgå från den enskilda individen och att skapa förutsättningar för att varje aktiv känner att de kan vara sig själva i sitt idrottande. Det är väldigt viktigt att du som tränare arbetar för att göra träningsgruppen inkluderande och samtidigt tillåtande. Alla individer måste känna sig trygga för att därigenom också kunna prestera bättre. Jag försöker vara öppen för att enskilda aktiva har synpunkter på innehållet i träningen. Om det är någon aktiv som jag tar över som senior har de dessutom stor erfarenhet av vilken typ av träning som de svarar bra på, eller vad som har fungerat och inte under tidigare perioder. Det försöker jag ta hänsyn till i planering och upplägg.

Jag sätter så klart ett antal ramar för gruppen vad gäller träningstider och struktur för träningen. Till exempel så har vi nu under hösten den tyngre grundträningen enligt en viss periodisering, var fjärde vecka har vi en något lättare träningsvecka. Den veckan fungerar som återhämtning, att vi kan göra övergångarna smidigare till nästa period och att en aktiv som varit sjuk under någon period kan komma i kapp vad gäller vissa delar i träningen. Det är alltid viktigt men ett svårt pussel att hitta rätt balans vad gäller träning och återhämtning.


Vad uppfattar du är de stora utmaningarna för klubbens elitverksamhet idag och inom den närmaste framtiden?
Jag gläds åt att klubben numera har en lite större elitaktiv grupp än tidigare och att vi ligger ganska stabilt vad gäller prestationsnivå. Vi har numera en stabil och jämn nivå vad gäller till exempel poängplatser på SM. Det som är vår nästa utmaning är att få fram några fler aktiva som kan gå hela vägen till en internationellt gångbar nivå. Det ser jag som rimliga förhoppningar inför framtiden, vi har redan några som står och knackar på den internationella dörren. Det som skulle krävs i så fall är ännu lite större resurser, för både aktiva och tränare. Men om vi lyckas hitta en nivå med återkommande aktiva som når en internationell nivå är jag säker på att det skulle vara väldigt inspirerande för många andra, bland annat våra juniorer, som ser att det går att gå hela vägen om man arbetar hårt och tar tillvara den talang man har.


Hur tycker du att starten på höstträningen har gått för dina aktiva?
Jag har en väldigt positiv känsla kring våra elitaktivas höstträning. Många har klarat av första perioden och är efter en lugnare vecka nu inne i den andra perioden av den ganska tunga höstträningen. Det är en positiv känsla på träningarna och vi har dessutom fått några intressanta tillskott till våra träningsgrupper. Det känns väldigt lovande inför fortsättningen!


Stort tack Emil för att vi har fått prata lite med dig och varmt lycka till med all verksamhet under hösten!

Ann-Marie Ekengren

PERSONPORTRÄTT ALEXANDER NILSSON
Alexander Nilsson är ansvarig för klubbens juniorverksamhet och är dessutom elittränare på medel- och långdistans. Alexander har varit anställd i klubben sedan augusti 2019 och har under den tiden fått fram ett helt koppel av talangfulla juniorer. Han har många strängar på sin lyra; han är inte bara tränare, utan också själv en framgångsrik löpare och dessutom arbetar han på Göteborgs Friidrottsförbund. Nu har turen kommit till att prata med Alexander om hans arbete och vad han ser som kommande utmaningar för klubben.

Hej Alexander! Vad skulle du vilja beskriva som höjdpunkterna för våra juniorer i år?

En sak som jag kommer att tänka på är Stafett-SM på Slottsskogsvallen i maj där vi i vanlig ordning hade ett stort och starkt deltagande och var bästa Göteborgsklubb sett till antal medaljer med 8 st.

En del juniorer fick också vara med och bidra på en annan lagtävling när våra herrar kvalade till Lag-SM finalen. En kollektivt stark insats där gjorde att vi placerade oss så pass bra att vi blev 6a. Det var en väldigt inspirerande dag för våra aktiva. Den goda insatsen innebar att våra herrar alltså direktkvalade till Lag-SM finalen 2023, vilket var många år sedan senast (före min tid tror jag…). Nästa år gäller att få med damerna till samma final också!

Utöver det så hade vi flera aktiva med på våra träningsläger under våren, både i Sverige över en långhelg och till Mallorca under påskveckan.

Just gemensamma tränings- och tävlingsresor och inte minst lagtävlingar är ofta väldigt roliga när man utöver den individuella prestationen också plockar poäng tillsammans. Det upplever jag är väldigt stärkande för klubbkänslan.

Du är ju inte bara tränare, utan tränar och tävlar också själv. Vad är för- och nackdelar med att vara aktiv idrottare parallellt med att bedriva egen tränarverksamhet?

Jag varierar att vara enbart tränare på vissa pass medan jag också är med och tränar själv på många pass.

En fördel under de pass jag är med och tränar själv är exempelvis att jag är ännu mer involverad under uppvärmning och nedjogg där jag stämma av med aktiva hur de mår och känner sig för dagen. Under själva intervallpassen funkar det också väldigt bra med de aktiva som jag är någorlunda jämn med. Då springer jag tillsammans med dem och vi kan stämma av löpande under intervallvilorna.

Nackdelen under samma pass är att jag inte kan vara lika involverad i de aktiva som jag inte är jämn med. Men lyckligtvis är jag långt ifrån ensam tränare i gruppen utan jag har stor hjälp av flera andra tränare som min pappa Torbjörn, Jens Persson, Johan Lamm, Mats Erixon, Jonas och Susanna Hagelin. Dessutom hjälper Stefan och Marie Berglin till med att samordna sociala aktiviteter för gruppen från och med denna höst. Så vi har en väldigt stabil tränarstab som hjälps åt, vilket gör att vi har möjlighet att ta hand om många aktiva på ett bra sätt. Hittills har vi kunnat ta emot alla aktiva som önskat att vara med och nivån är allt från nybörjare till världselit bland juniorer!

Tidigare i år fick du ett prestigefyllt pris av Stora Grabbar & Tjejer för dina ledarinsatser. Vad betyder det för dig?

Väldigt roligt att det uppmärksammas att vi gör någonting bra tillsammans i Mölndal. Säkert har det varit till hjälp att vi har många ambitiösa aktiva som presterat väl vilket gjort att andra fått upp ögonen för oss.

Hur tycker du att starten på höstträningen har gått för dina träningsgrupper?

Bra! Som alltid är det några som kämpar med sjukdomar och skador och tyvärr är det inte sällan samma personer som får återkommande problem. Det är väldigt tråkigt när man vet hur stor och viktig del i deras liv det är att utvecklas som friidrottare och vara i den sociala gemenskapen som träningarna och tävlingarna innebär. På det stora hela så har vi dock många aktiva som är på gång bra i junior/seniorgruppen. Däremot har vi en del arbete att göra för att få igång intresset för löpning bland ungdomar (12–15 år) igen. I de åldrarna var betydligt fler med för bara ett fåtal år sedan.

Det är hur som helst en väldigt inspirerande miljö just nu som tränare och aktiv löpare i Mölndals AIK och jag ser goda möjligheter för att vi kommer vidareutvecklas när det gäller både spets och bredd, inte minst på seniorsidan då vi har många duktiga juniorer just nu.

Stort tack Alexander för att vi har fått prata lite med dig och varmt lycka till med all verksamhet under hösten!

Ann-Marie Ekengren

Md friidrottsstatistik logo
Md md arra
Md maik indoor logo
Skyisthelimit
Logo gbg black
Md md sam
Md sundstrom logo tab
Md kakservice
Md 12wiberger logo
Md 12gfif logga1
Md intersport.logo.2.
Md idrottens bingo bild1
Md roster athletics
Md h5 logga
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub