Välkomna på årsmöte onsdag 20 mars!

Publicerad 2024-03-05 16:19
A rsmo te logga klubba
Onsdag 20 mars kl 18:00 är alla medlemmar välkomna till Mölndals AIK Sportcamp (Idrottsvägen 13, Mölndal). Där bjuds det på fika, traditionellt årsmöte och prisutdelningar. Klicka er vidare för att se årsmötes-agendan samt valberedningens förslag med tillhörande gedigna presentationer.

Preliminära tider för Årsmötet
18:00
Fika och mingel
18:30 Årsmötet Inleds
ca 19:15 Prisutdelningar

Länk till valberedningens förslag

Årsredovisning för 2023 finns i klubbhuset i papperform för den som är intresserad att ta del av detta inför årsmötet.

Agenda Mölndals AIK årsmöte 20 mars 2024

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
för det se­naste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senast
verk­samhets-/räkenskapsåret.

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner:

13. Val av:

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

c) en revisor jämte minst en suppleant för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;

d) tre stycken ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

14. Övriga frågor.

15. Mötets avslutande.

Md friidrottsstatistik logo
Md md arra
Md maik indoor logo
Skyisthelimit
Logo gbg black
Md md sam
Md sundstrom logo tab
Md kakservice
Md 12wiberger logo
Md 12gfif logga1
Md intersport.logo.2.
Md idrottens bingo bild1
Md roster athletics
Md h5 logga
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub