Mölndals AIK inbjuder till årsmöte 25 mars 2015

Publicerad 2015-03-10 14:00
Md klubba1
Den 25 mars kl 18:00 är alla medlemmar välkomna till våra nya lokaler (Mölndals AIK Sportcamp) intill Åby Friidrott. Där bjuds det på årsmöteshandlingar, mat och prisutdelningar. Klicka er vidare för mer information.

Mölndals AIK:s årsmöte

25 mars 2015
Klockan 1800 Mölndals AIK Sportcamp (vårt nya klubbhus intill Åby Friidrott)

Program:

1. Val av ordförande respektive sekreterare till mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av protokollsjusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslistan.

6a. Styrelsens verksamhetsberättelse.

6b. Styrelsens förvaltningsberättelse.

7. Revisorernas berättelse.

8. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgiften.

11. Fastställande av verksamhetsplan.

12. Styrelsens förslag samt inkomna motioner.

13. Val av a) klubbens ordförande (1 år)
b) ledamöter (1 år
c) ledamöter (2 år).
d) revisor och revisorssuppleant (1 år).
e) ordförande i valberedningen samt 2 ledamöter (1 år).

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

Ordförande:
Lars Brodal - omval 1 år
Ledamöter:
Ingrid Hellgren - 1 år kvar
Erica Johansson - 1 år kvar
Johanna Wettéus - omval 2 år
Göran Odmyr - omval 2 år
Lars Friberg - omval 2 år
Ola Nilsson - omval 1 år
Fredrik Henriksson - omval 1 år
Therese Adolfsson - nyval 2 år
Revisor:
Valter Kakko - omval
Suppleanter:
Magnus Blixt - omval
Pelle Brattberg - omval

14. Övriga frågor.

15. Avslutning.

Välkomna!

Md md arra
Md maik indoor logo
Md logotyp rgb mo lndalsaik
Skyisthelimit
Md logo gbg black
Md md sam
Md wiberger
Md kakservice
Md lanteam dokument
Md intersport.logo.2.
Md idrottens bingo bild1
Md canon logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub