Gamla MAIK:are

Vill du bli medlem i Gamla MAIK:are?

Gamla MAIK:are vill växa

Vi vill inte slå oss till ro.
Vi är aktiva - därför söker vi nya medlemmar i vår sektion,
som för en ringa medlemsavgift på 100 kr och med en arbetsinsats
efter förmåga vill vara med oss att vara till nytta för Mölndals AIK.

Under åren har gemenskapen stärkts med studiebesök, utflykter, resor och föredrag
men framför allt genom frivilliga arbetsinsatser inför Göteborgsvarvet. Detta arbete
har gett oss möjlighet att stödja Mölndals AIK:s ungdomsverksamhet genom att årligen
dela ut stipendier till ungdomar, framgångsrika på banan eller goda kamrater.


Det har varit möjligt för Gamla MAIK:are att ge bidrag till Mölndals AIK:

50 000 kr år 2006, då klubben fyllde 50 år.
100 000 kr år 2015 vid bygget av den nya klubbanläggningen på Åby.


Det har känts oerhört bra att på det viset stödja den verksamhet, som gett oss
medlemmar i Gamla MAIK:are så mycket glädje under årens lopp!

Vi ser fram mot ditt medlemskap i sektionen i Gamla MAIK:are

Kontakta vår ordförande Eddie Odmyr för information om vår verksamhet.
Eddie når du på:
Telefon: 031 - 27 65 51
E-post: eokonsult@telia.com.

--------------------------------------------------------

Anmälan till medlemskap i sektionen Gamla Maik:are, Mölndals AIK till:

info@maik.se

Innehållande
Namn:
Gatuadress:
Post adress:
Telefon:
E-post:

--------------------------------------------------------

Medlemsavgiften för år 2015 betalas till plusgiro 645 97 68 – 5. Som vanligt lika låg, bara 100.--.

Md md arra
Md maik indoor logo
Md logotyp rgb mo lndalsaik
Skyisthelimit
Md logo gbg black
Md md sam
Md wiberger
Md kakservice
Md lanteam dokument
Md intersport.logo.2.
Md idrottens bingo bild1
Md canon logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub