Valberedningen informerar inför årsmötet

Publicerad 2022-11-24 11:23
Maik logo liten
Årsmötet för 2023 närmar sig och valberedningen är i full gång med sitt arbete. Här följer en rapport om arbetet – och en påminnelse till medlemmarna om att komma med förslag.

Valberedningens uppgift är att följa styrelsens arbete och utveckling och att för årsmötet föreslå kandidater till exempelvis ordförande, styrelseledamöter och revisorer med utgångspunkt från de aktuella och framtida utmaningar i styrelsearbetet som har kunnat identifieras. I sitt arbete har valberedningen fortlöpande kontakter med styrelsens ordförande och ledamöter samt med kansliet.

Valberedningen väljs för ett år i taget av medlemmarna på årsmötet och utgörs för närvarande av Erik Roos (ordförande), Cecilia Nesser och Jens Persson.

Valberedningens sammansättning och åligganden framgår av 23 § i föreningens stadgar.

Valberedningens arbete pågår inför årsmötet i mars 2023 och genom denna information vill vi påminna om alla medlemmars rätt enligt stadgarna att inkomma till valberedningen med förslag på kandidater till de val som valberedningen ansvarar för att föreslå för årsmötet. Sådana medlemsförslag, både på kort och lång sikt, välkomnas och är mycket värdefulla för valberedningens arbete.

Den som har frågor till valberedningen eller vill lämna förslag på kandidater är välkommen att kontakta oss genom e-post till jensr.persson@outlook.com

Md friidrottsstatistik logo
Md h5 logga
Md md arra
Skyisthelimit
Logo gbg black
Md maik indoor logo
Md md sam
Md wiberger
Md kakservice
Md molndalenergi logo
Md intersport.logo.2.
Md idrottens bingo bild1
Md canon logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub